Hälsokontroll

– En investering i livet

Prioritera hälsan och öka din livskvalité. Genom att upptäcka riskfaktorer kan du förebygga sjukdom. Är ohälsa redan ett faktum, är det viktigt att förstå orsaken för att kunna bli frisk.

Välj mellan tre hälsokontroller baserade på ett blodprov. Blodtestet kan tas på många platser i landet.

Utökad hälsokontroll ger dig möjlighet att snabbt träffa en läkare och om möjligt, få hjälp med lämplig behandling.


Liten hälsokontroll

Pris: 1 000 kr

En liten hälsokontroll passar dig som känner sig frisk och som i övrigt inte har några medicinska besvär. Sex variabler analyseras för att hitta de vanligaste riskfaktorerna för sjukdom. Läs mer!

BESTÄLL LITEN


Normal hälsokontroll

Pris: 2 000 kr

Analysen kontrollerar 13 variabler i blodet. På så vis ökar chansen att kunna identifiera eventuella indikatorer för ohälsa. Läs mer!

BESTÄLL NORMAL


Utökad hälsokontroll

Pris: 3 500 kr

Ett blodtest med 13 variabler görs som kontrollerar för ett stort antal riskfaktorer. När provet är färdigt, träffar du en läkare som bildar sig en helhetssyn kring din hälsa. Tillsammans går ni igenom provresultatet. Läs mer!

BESTÄLL UTÖKAD