Medicinsk B-tox

I trygga händer

Behandlingen ges av legitimerad läkare på våra kliniker i Stockholm och Göteborg.

Våra metoder bygger på etablerad vetenskap och har i de flest fall signifikant positiva effekter. Vi behandlar med läkemedlet Botulinumtoxin typ A, kallat b-tox.

Kronisk migrän

För behandling med läkmedel på recept krävs att du uppfyller kriterierna för kronisk migrän. Läkare avgör om kriterierna uppfylls.

Spänningshuvudvärk och muskelvärk

En rad långdragna smärttillstånd orsakas av muskelspänningar i kroppen. Behandling med b-tox kan reducera aktiviteten i dessa muskler och dämpa spänningarna. Denna behandling kan ej ges på recept.

Överdriven svettning

Injektion med b-tox erbjuder en effektiv behandling vid lokal överdriven svettning, s.k. hyperhidros.

För behandling med läkemedel på recept krävs att du uppfyller kriterierna för överdriven svettning. Läkare avgör om kriterierna uppfylls.

Tandgnissling och tandpressning

Tandgnissling och tandpressning (bruxism) är vanliga problem som kan behandlas med b-tox.

Innan du gör en behandling, rekommenderar vi alltid att du först söker hjälp hos din tandläkare/bettfysiolog. Detta för att utesluta andra typer av problem som inte kan behandlas med Botulinum toxin A.

Så går det till

Du bokar tid för en behandling online via Adel Estetik. Välj ”Behandling med b-tox mot armsvett, tandpressning och migrän”.

Online bokning:
 
STOCKHOLM   GÖTEBORG
 

Undantag: Vid behandling av händer, boka via vårt kontaktformulär.

Vid första besöket kostar behandlingen från 3 000 kr, se prislista nedan.

Eventuell förmånsrecept för kommande behandling avgörs av din behandlande läkare.

Vi behandlar självklart dina besvär även om du inte uppfyller kriterierna för ett recept, i detta fall betalar du fortsatt priset för behandling inklusive läkemedel.

Estetisk behandling erbjuds ej på recept.

Prislista

Behandling inklusive läkemedel

Kronisk migrän 4 000 kr
Spänningshuvudvärk 3 000 kr
Kronisk muskelvärk från 3 000 kr
Svettning, armhåla 3 000 kr
Svettning, händer 5 000 kr
Svettning, andra områden från 3 000 kr
Tandgnissling 3 000 kr
Tandpressning 3 000 kr
Behandling med läkemedel på recept

Kronisk migrän 1 500 kr
Svettning, armhåla 1 500 kr
Svettning, händer 3 000 kr
Svettning, andra områden från 1 500 kr
Tandgnissling 1 500 kr
Tandpressning 1 500 kr