Remiss privat röntgen

Remiss Privat Röntgen

Behöver du enkelt och smidigt utreda ett besvär? Med hjälp av en MR eller annan röntgenundersökning kan du snabbt få hjälp.

Adel Specialistklinik erbjuder på kort varsel möjlighet att träffa en läkare som skriver en remiss för lämplig undersökning. När du träffar din doktor går ni igenom det som behöver utredas.

Ditt läkarbesök görs på vår klinik i Stockholm eller Göteborg. Videosamtal online kan ordnas om fysisk undersökning inte krävs.

Röntgenundersökningen kan göras på många platser i landet, Stockholm, Göteborg, Malmö med flera. Vi utför inga röntgenundersökningar på våra kliniker.

Beställ och betala läkarbesöket via vårt beställningsformulär. Du får en länk till tidbokning via e-post. Kostnaden för röntgenundersökningen betalar du senare.

Pris: Beror på kroppsdel, se prislista. Läkarbesök för remiss tillkommer 500 kr.

BESTÄLL

Svarstid

Svarstiderna kan variera, men normalt tar det mellan 1-3 veckor. Provsvar och analys skickas direkt till dig via e-post.

Du kan även läsa provresultatet online, inloggning med BankID krävs.

Datortomografi (CT)

CT-röntgen kan utföras på många av kroppens delar. Nedan följer ett urval av de vanligaste områdena.

Hjärna

Med datortomografins höga känslighet för förändringar inom ett annars homogent område i skallen kan man bla. urskilja små blödningar och infarkter. Man kan också se sjukliga förändringar inom hjärnan så som tumörer, metastaser, abscesser, anomalier eller hjärnatrofi.

Thorax

Kartlägger förändringar i lungorna eller i mediastinum (området mellan lungorna) såsom tumörer, förstorade lymfkörtlar, lunginflammation, emfysem, vätska i hjärtsäcken, pulsåderbråck (aneurysm) mm.

Buk

Åskådliggör många organ t ex. lever, pankreas, gallvägar, gallblåsa, njurar, binjurar, mjälte, lymfkörtlar, äggstock, livmoder och bukaorta.

Angio hjärnan

Kartlägger eventuella patologiska förändringar i hjärnans blodkärl.

Angio hals

Kartlägger eventuella patologiska förändringar av blodkärl och förträngningar i halsen.

Magnetkamera (MR)

MR-undersökning kan ges snabbt efter ett privat läkarbesök för remiss. Välj MR-helkropp eller en specifik kroppsdel. Nedan följer ett urval av de vanligaste områdena.

Helkropp

I denna undersökning skannas hela kroppens vitala delar, hjärna, angiografi (hjärnas kärl), skelett, lungor, bäcken och buk. Läs mer

Buk

Görs vid bland annat utredningar av olika tumörformer av de manliga och kvinnliga genitalierna. Även vid missbildningar eller cancer i kvinnans livmoder och äggstockar har MR visat sig ha ett stort diagnostiskt värde.

Med hjälp av MR bedöms också utbredning och spridning till intilliggande organ som har stor betydelse inför ev operation. Undersökningar av urinblåsan och då utredning av tumörbildning häri, är vanligt vid MR-undersökning. Även ändtarmen utreds med MR vid kartläggning av utbredd rektalcancer.

Axel

MR-undersökning av axeln är främst föranledd av att patienten sökt pga. smärta och nedsatt rörelse i axelleden Det kan bero på en rotator-cuff-skada eller på någon av dess fyra senor.
Vid misstänkt tumör, vätska eller inflammatoriska processer inom axelregionen används också MR.

Knäled

Metoden ger en bra bild över eventuella patologiska förändringar i framför allt knäledens mjukdelar. Med hjälp av MR kan man kartlägga förändringar som meniskskada, korsbandskada, ligamentskada, tumörer.

Rygg

Kartlägger eventuellt diskbråck, olika typer av tumörer, skelettförändringar, metastaser, förändringar i ryggmärgen som spinal stenos och infektion.

MRI

Hjärna

Kartlägger eventuella tumörer samt neurologiska tillstånd, såsom MS (multipel scleros) och epilepsi.

Tunntarm

Kartlägger eventuella divertiklar (tarmfickor), inflammatoriska förändringar eller tumörer.

Fotled

Kartlägger ledförändringar, tumörer, skador eller förändringar i mjukdelarna, t.ex senor.

Bäcken & Höftled

Kartlägger t.ex skelettförändrngar, tumörer, ledförändringar, mjukdelsförändringar.

Slätröntgen

Slätröntgen, även kallad konventionell röntgen, är en bilddiagnostik som bygger på joniserande strålning. Tekniken är relativt snabb att använda och bilderna kommer ut som platta 2D bilder. Det är viktigt att denna undersökningsmetod endast används för att undersöka tillämpliga fall eftersom joniserande strålning är potentiellt farligt.

Då röntgen bara producerar 2D bilder får man givetvis mindre information utifrån en sådan bild jämfört med de 3D bilder man får vid undersökning med datortomografi eller magnetkamera. Den är dock tillräcklig för att utreda vissa typer av skador, till exempel skelettskador, infektioner, viss cancer, skolios men även artrit.

Ultraljud

UltrasoundUltraljudsundersökning kan utföras på många av kroppens delar. Nedan följer ett urval av de vanligaste områdena. Vi erbjuder inte graviditetsultraljud utan hänvisar till mödravårdsmottagning.

Aorta

Används för att upptäcka och diagnostisera pulsåderbråck, sk aneurysm.

Buk

Görs vid undersökning av lever, gallvägar gallblåsa, njurar, mjälte, pankreas, lymfkörtlar i buken, vätska i bukhålan. Gallsten, godartade förändringar såsom cystor och maligna tumörer kan också kartläggas med hjälp av ultraljud.

Testiklar

Kartlägger förändringar i testiklar och bitestiklar såsom tumörer och godartade cystor.

Prislista

Ett urval av de vanligaste kroppsdelar som kan kartläggas finns i vår prislista. För mer prisuppgifter på övriga områden, ber vi dig kontakta oss. Privat läkarundersökning för remiss tillkommer, pris 500 kr.

Datortomografi (CT)

Hjärna med kontrast 4 800 kr
Halsrygg 5 000 kr
Bröstrygg 5 000 kr
Ländrygg 5 000 kr
Bäcken/höftleder 5 000 kr
Thorax, hjärta, lungor och mediastinum 5 000 kr
Buk 5 500 kr
Tjocktarm 7 000 kr

Magnetkamera (MR)

Hjärna med kontrast 6 000 kr
Sinus 6 000 kr
Käkleder 6 000 kr
Halsrygg 6 000 kr
Bröstrygg 6 000 kr
Ländrygg 6 000 kr
Helrygg 11 000 kr
SI-lederna 6 000 kr
Bäcken/höftleder 6 000 kr
Thorax 7 000 kr
Buk 7 000 kr
Tunntarm 7 000 kr
Lilla bäckenet 7 000 kr
Axel 6 000 kr
Handled 6 000 kr
Armbågsled 6 000 kr
Knäled 6 000 kr
MR ”helkropp” (huvud, hals, thorax, buk) 16 000 kr

Konventionell slätröntgen

Hjärta och lungor 3 000 kr
Halsrygg 3 000 kr
Bröstryggrad 3 000 kr
Ländrygg 3 000 kr
Bäcken 3 000 kr
Axel med akromioklavikularled 3 000 kr
Armbågsled 3 000 kr
Överarm 3 000 kr
Underarm 3 000 kr
Handled 3 000 kr
Hand och fingrar 3 000 kr
Höftled 3 500 kr
Knäled 3 500 kr
Fotled 3 000 kr
Lårben 3 000 kr
Underben 3 000 kr
Mammografi 3 500 kr

Ultraljud

Bröstkörtlar 3 500 kr
Buk inkl. gallblåsa, gallväg, mjälte och bukvägg 3 500 kr
Bukaorta 3 500 kr
Njurar/binjurar 3 500 kr
Scrotum/penis 3 500 kr