Om oss

Privat vård

Picture of HealthAdel Specialistklinik erbjuder hälsokontroller baserade på blodanalyser och medicinska undersökningar. Vi riktar oss till både individer och företag. Blodproverna kan utföras på flera orter i landet.

Man kan välja mellan liten, normal och utökad hälsokontroll. En utökad hälsokontroll inkluderar också ett läkarbesök. Vid besöket går din specialist grundligt igenom resultatet av blodprovet och tittar närmare på hur man kan förebygga eller behandla eventuell sjukdom.

På våra kliniker i Stockholm och Göteborg kan du också snabbt få kontakt med en doktor som kan hjälpa dig till rätt vård.

Vår filosofi är att utgå från patientens historia och på så vis få en helhetssyn. Den ska ligga till grund för din undersökning och eventuella behandling.

På kliniken i Göteborg utför vi gastro- och koloskopier, men också mindre kirurgiska ingrepp, till exempel borttag av hemorrojder och hudförändringar. Undersökningarna utförs av en specialist med lång klinisk erfarenhet.

Vision och mission

Vår vision är att ge människor chansen till ett friskare liv och en högre livskvalité. Vi tror att om individer får rätt behandling snabbt och effektivt, minskar lidande och onödigt långa sjukskrivningar. Det ska inte vara krångligt att få tag i rätt kompetens och när det är möjligt, bli hjälpta. Handläggningstider ska vara korta. Det kan vi bidra med genom att erbjuda patienter kontakt med en specialist som snabbt och effektivt kan identifiera ohälsa och behandla den.

 

Våra medarbetare

Dr. Adel Haghjoo

Verksamhetsansvarig. Utexaminerad läkare vid Umeå Universitetssjukhus. Specialist i allmänmedicin och allmänkirurgi.

Ludvig Clase

Legitimerad läkare.
Verksam inom ortopedi.

Dr. Pejman Bahadorani

Specialist inom urologi och akutsjukvård.

Emilie Paulsson

Legitimerad läkare.
Specialist inom allmänmedicin.

Anna Thenberg

Undersköterska

Perla Stengarn

Lokalvårdare

Paulina Jacobsson

Utbildad magister i organisationspsykologi från Göteborgs Universitet. Journalistik och kommunikation samt statsvetenskap från Lunds Universitet och Cambridge University.

Specialiserad inom medicinsk kommunikation och internationella relationer.

Fredrik Öhrn

IT support