Köpvillkor

Köpvillkor för beställning via Internet

Adel Specialistklinik samarbetar med ett flertal underleverantörer som utför blodprovtagning och analyser. Även röntgenundersökningar görs via våra underleverantörer. Tjänsterna erbjuds till privatpersoner och företag i Sverige.

För att beställa våra tjänster måste du vara myndig, personer under 18 år måste ha målsmans tillstånd.

När du gjort din beställning innebär detta att du godkänt köpevillkoren och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister och journal.

Adel Specialistklinik har patientförsäkring.

Betalningsvillkor

Betalning med Bankkort/Betalkort

Betalning med kort sker enligt reglerna för online-betalning i Sverige och EU. Pengarna reserveras på ditt konto direkt vid ordertillfället. Ingen extra avgift tillkommer. När du betalar med kort hanteras betalningen av vår betalningspartner Nets. Dina kortuppgifter sparas aldrig av oss.

Se även Nets villkor vid betalning i varukorgen.

Faktura

Vi erbjuder möjlighet att dela upp betalningen eller betalning mot 14 dagars faktura.

Se villkor för AfterPay vid betalning i varukorgen.

Pris

Priserna på våra tjänster anges i svenska kronor. Vårdtjänster är momsbefriade.

Leverans av provsvar

Svarstiderna kan variera. Normal tid för blodprov är 2-5 dagar. Röntgensvar mellan 1-3 veckor. Med reservation för oförutsedda förseningar.

Medgivande

Adel Specialistklinik registrerar de uppgifter du lämnar i samband med din beställning. Hälsodata som vi mottar från laboratorier och undersökningar från röntgen registreras och räknas som känslig information.

Vi hanterar och sparar endast de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi följer patientdatalagen.

Resultat

Kunden har själv ansvar för provresultat. Vår läkare kan ge en rekommendation utifrån ett avvikande resultat, men det är du som kund som ansvarar för att söka vård om detta rekommenderas. Adel Specialistklinik har heller inget ansvar att följa upp resultatet.

Köpets giltighetstid

Din remiss är giltig i 3 månader dagen efter beställning. Köpet förfaller och remissen av blodprov eller röntgen upphör att gälla om du inte gått till laboratorium innan denna tid passerat.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar från beställning, så länge du inte nyttjat tjänsten.

Ångerrätten löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du innan dess skicka e-post till info@adelspecialistklinik.se.

Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas, förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

Ångerrätt efter 14 dagar

Om kunden ångrar sin gjorda beställning efter att ångerrätten enligt distansköplagen har löpt ut, drar vi av en administrativ kostnad på 250 kr.