Corona rutiner

Vi vill informera om hur vi ser på coronaviruset

Adel Specialistklinik håller öppet, men med anledning av Coronavirusets spridning ber vi dig iaktta följande riktlinjer för att förhindra eventuell ytterligare smittspridning.

Om du har planerat ett besök på någon av våra kliniker och har symtom såsom:

  • Feber
  • Andningssvårigheter
  • Hosta
  • Eller andra influensaliknande symptom

Ber vi dig inte komma till kliniken då du kan smitta andra.

Adel Specialistklinik följer strikta regler för sin personal. Vid förkylningssymtom uppmanas alla att vara hemma. Rutiner för rengöring och desinfektion har också utökats i våra lokaler.

I övrigt följer vi noggrant utvecklingen och myndigheternas rekommendationer.