Undersökningsorter

Röntgenundersökning på flera orter

Beroende på typ av undersökning kan du göra din undersökning på ett antal olika orter.

Stockholm – Magnetkamera, datortomografi, ultraljud, slätröntgen, mammografi

Göteborg – Magnetkamera, datortomografi, ultraljud, slätröntgen, mammografi

Malmö – Magnetkamera, datortomografi, ultraljud, slätröntgen, mammografi

Umeå – Magnetkamera

Sundsvall – Magnetkamera

Karlstad – Magnetkamera

Jönköping – Magnetkamera

Västerås – Magnetkamera, slätröntgen

Borås – Magnetkamera, mammografi

Skövde – Mammografi

Uddevalla – Slätröntgen, ultraljud