Privat Läkarbesök

Privatläkare – läkarbesök

Pris: 1 500 kr per besök

Ditt läkarbesök hos privatläkare kan göras på våra kliniker i Stockholm eller Göteborg. Vi kan också erbjuda läkarbesök online via videosamtal.

Känner du oro för ditt hälsotillstånd? Eller har du ett medicinskt besvär som du skulle vilja kontrollera?

Utan långa handläggningstider träffar du din doktor som tar sig tid att bilda en helhetssyn kring ditt hälsotillstånd.

Om du skulle behöva utredas vidare, ser vi till att ditt ärende hanteras skyndsamt och därefter ge dig rätt behandling. Nyuppkomna ej relaterade problem kräver nytt läkarbesök.

Beställ med knapparna nedan och betala via vår webbshop. Du får en länk till tidbokning via e-post.

Vad vi inte kan hjälpa dig med

Adel Specialistklinik kan inte erbjuda tjänster såsom:

  • Sjukskrivningar och övriga intyg
  • Förskrivning av läkemedel för långtidsbruk
  • Förskrivning av sömn och narkotikaklassade preparat

Patienter under 16 år kan ej heller köpa våra tjänster online utan ombeds att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

BESTÄLL