Normal hälsokontroll

Normal hälsokontroll

Pris: 2 000 kr

Normal hälsokontroll passar dig som känner sig frisk och som i övrigt inte har några medicinska besvär. Hälsokontrollen baseras på ett blodprov som ger en allmän screening av din hälsa. Även de vanligaste riskfaktorerna för eventuell sjukdom kan identifieras.

Analysen kontrollerar fler variabler i blodet än i en liten hälsokontroll. På så vis ökar chansen att kunna identifiera eventuella indikatorer för ohälsa.

Provtagning finns på många platser i landet.

Vi utvärderar sedan resultatet av ditt blodprov och skickar svaret till dig per brev efter ca 2-5 dagar.

Beställ din hälsokontroll via vårt formulär. I formuläret ingår också en hälsodeklaration som vägs in i analysen.

Följande analyser görs

Blodfetter

Det finns framför allt två sorters fett i blodet – kolesterol och triglycerider. Triglyceriderna används som energi i kroppen, och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner. Blir blodfetterna för höga kan det börja lagras fett inne i blodkärlen. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar.

Blodstatus

Blodstatus är ett vanligt förekommande blodtest som rutinmässigt används för att få en övergripande status av olika celler i blodet.

Fasteblodglukos

Blodtest som mäter blodsocker för att ställa diagnosen Diabetes. Förutom diabetes kan förhöjda blodsockervärden också bero på andra sjukdomar som påverkar kroppens energisystem, t.ex. infektioner och bukspottskörtelsjukdom.

Prostata (PSA)

Blodprov för att upptäcka prostatacancer. En förhöjning av PSA-värdet behöver inte betyda att man har prostatacancer, det kan bero på andra orsaker t.ex. prostataförstoring. På samma sätt kan ett normalt värde inte helt och hållet utesluta prostatacancer. Resultatet måste alltid värderas utifrån vilka besvär man har och vad andra undersökningar visar.

Sänka (SR)

Sänka (SR) är ett vanligt test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom.

Vätskestatus

Vätskestatus är ett vanligt förekommande blodtest som ger en bild av vätskebalansen i kroppen. Provet inkluderar Natrium, Kalium och Kreatinin (Na, K, Krea).

Folsyra (folat)

Folsyra (folat), även kallad vitamin B9. Det är viktigt för t.ex tillväxt och bildning av röda blodkroppar.

Järnstatus

Blodtest som visar järnvärdet och järndepån. Vid järnbrist sjunker blodvärdet. Järnbrist beror oftast på att man förlorat mycket blod, till exempel vid kraftiga menstruationer, magsår och andra sjukdomar i tarmen.

Kalcium

Kalcium har flera funktioner i kroppen, bland annat stärker det benvävnaden i skelettet. Skelettet fungerar också som ett förråd av kalcium. Ett lågt kalcium kan bidra till en så kallad urkalkning av skelettet, benvävnaden blir skör och risken för benbrott ökar.

Lever- och gallstatus

Lever- och gallstatus kontrolleras med blodprov och används för att mäta leverns funktion. Enzymerna som mäts har även andra funktioner i kroppen varför ett förhöjt värde inte automatiskt innebär att orsaken finns i just levern.

Sköldkörtel (T4/TSH)

Blodprov som kontrollerar ämnesomsättningen. Sköldkörteln, som sitter på halsens framsida, producerar hormoner som påverkar nästan alla kroppens funktioner och styr ämnesomsättningen.

Urinsyra

Urinsyra mäts med ett blodprov. T.ex. kan en förhöjd mängd urinsyra orsaka gikt.

Vitamin B12

Lågt vitamin B12 gör att det bildas för få röda blodkroppar därmed blodbrist. B12 bildas inte i kroppen.

Analys Visar

BESTÄLL

Så går det till i korthet

  1. Du beställer en hälsokontroll via vårt formulär. I formuläret ingår även en hälsodeklaration.
  2. Betala din beställning i varukorgen.
  3. Du får e-post med information om när och var du kan ta ditt prov.
  4. Du utför ditt blodprov på vald provtagningsenhet. Inför provtagningen har du inte ätit eller druckit sedan midnatt.
  5. Provsvar och utvärdering av resultatet skickas till dig per brev. Du kan även läsa provresultatet online, inloggning med BankID krävs.